Hlavní obsah

místnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • room(sál ap.) chamber, hallzasedací místnostconference room, (vedení firmy) boardroomspolečenská místnost(na škole apod.) common room, (v hotelu) lounge, (v nemocnici) day room, (sál) assembly room

Vyskytuje se v

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

odejít: Odešli jsme z místnosti.We left the room.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

vedlejší: ve vedlejší místnosti(in the room) next door, in the adjacent room

vyběhnout: Vyběhl z místnosti.He ran out of the room.

vykázat: Byl vykázán z místnosti.He was banished from the room., He was ordered out of the room.

zaplnit: Kouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.

control: control roomřídící místnost, velín

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

session: session roomzasedací místnost ke schůzi ap.

air: well aired roomdobře větraná místnost

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

draughty: The room is draughty.V místnosti táhne.

tear: She tore into the room.Vtrhla do místnosti.