Hlavní obsah

vedlejší

Přídavné jméno

  1. (sousední) next(o místnosti ap.) next door(sousedící) neighbour(ing)(přilehlý) adjacentve vedlejší místnosti(in the room) next door, in the adjacent roomu vedlejšího stoluat the next table
  2. (ne hlavní) side(druhotný) secondary(menší ap.) minor(související) incidentalvedlejší vchodside entrancevedlejší účinkyside effectsdopr. vedlejší silniceside roadling. vedlejší větasubordinate clausevedlejší rolesupporting role
  3. (podružný) subsidiary(nedůležitý) unimportant, insignificant

Vyskytuje se v

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

příjem: supplementary/additional/extra incomevedlejší/doplňkový příjem

role: supporting rolevedlejší role

studovat: major/minor in sthstudovat co jako hlavní/vedlejší obor

účinek: side effectsvedlejší účinky

věta: main/subordinate clauseling. hlavní/vedlejší věta

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

zaměstnání: sideline, secondary occupationvedlejší zaměstnání

ulice: side streetpostranní/vedlejší ulice

vyvolat: produce side effectsvyvolat vedlejší účinky

issue: side issuevedlejší věc

lateral: lateral pipelinevedlejší potrubí

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

profession: secondary professionvedlejší povolání

secondary: secondary employmentvedlejší pracovní poměr

shoulder: shoulder season/periodvedlejší sezona

supplemental: supplemental incomevedlejší příjmy

supporting: supporting rolevedlejší role

vedlejší: side effectsvedlejší účinky