Hlavní obsah

ústřední

Přídavné jméno

  1. (z centra) centralústřední topenícentral heating (system)ústřední výborcentral committeeanat. ústřední nervová soustavacentral nervous system
  2. (soustředěný v centru) centralústřední hřbitovcentral cemetery
  3. (ve středu zájmu) key(hlavní) main(stěžejní) pivotal(základní) fundamentalústřední myšlenka čehomain idea/theme, keynote of sthústřední postava filmuthe main character in the film

Vyskytuje se v

melodie: ústřední melodie filmutheme song

topení: ústřední topenícentral heating

instalovat: instalovat ústřední topeníinstall central heating

téma: ústřední témacentral theme

central: Central Powersústřední mocnosti za 1. sv. války

central: central governmentústřední vláda

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

character: central characterústřední postava díla

heating: central heatingústřední topení

intelligence: Central Intelligence Agency CIAústřední zpravodajská služba

register: central registerústřední registr