Hlavní obsah

centre stage, BrE+ centre-stage, AmE+ center stage

Vyskytuje se v

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage