Hlavní obsah

centre stage, BrE+ centre-stage, AmE+ center stage

Vyskytuje se v

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.