Hlavní obsah

stage [steɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. fáze, stadium, etapa vývoje, procesustage by stagekrok za krokem, postupně
  2. jeviště, scéna, pódiumon the stagena jevištistage technicianjevištní technikoutdoor stagevenkovní pódiumstage playdivadelní hra, dramastage divingvrhání se mezi diváky z pódia - při koncertě
  3. the stage divadlo
  4. stupeň rakety ap.

Vyskytuje se v

stage: the stagedivadlo

advanced: advanced stagepokročilé stadium, pokročilá fáze vývoje

closing: closing stagezávěrečná fáze

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

designer: div. stage designerscénograf

intermediate: intermediate stagemezistupeň vývoje ap.

etapa: in stagespo etapách postupně

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

otáčivý: revolving door/stageotáčivé dveře/pódium

pódium: on the platform/stagena pódiu

přístavní: landing (stage), jetty, kolmo do moře pierpřístavní molo

režie: stage direction, productiondivadelní režie

scéna: on stagena scéně

stadium: early stagerané stadium

vypískat: He was booed off the stage.Vypískali ho.

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.