Hlavní obsah

stage [steɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. fáze, stadium, etapa vývoje, procesustage by stagekrok za krokem, postupně
  2. jeviště, scéna, pódiumon the stagena jevištistage technicianjevištní technikoutdoor stagevenkovní pódiumstage playdivadelní hra, dramastage divingvrhání se mezi diváky z pódia - při koncertě
  3. the stage divadlo
  4. stupeň rakety ap.

Vyskytuje se v

advanced: advanced stagepokročilé stadium, pokročilá fáze vývoje

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

closing: closing stagezávěrečná fáze

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

designer: div. stage designerscénograf

incipient: incipient stagepočáteční fáze, zahoření fáze požáru

intermediate: intermediate stagemezistupeň vývoje ap.

strike: stage a strikeuspořádat stávku

etapa: po etapách postupněin stages

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

otáčivý: otáčivé dveře/pódiumrevolving door/stage

pódium: na pódiuon the platform/stage

přístavní: přístavní mololanding (stage), jetty, kolmo do moře pier

režie: divadelní režiestage direction

scéna: na scéněon stage

stadium: rané stadiumearly stage

vypískat: Vypískali ho.He was booed off the stage.