Hlavní obsah

staging [ˈsteɪdʒɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

stage: the stagedivadlo

advanced: advanced stagepokročilé stadium, pokročilá fáze vývoje

closing: closing stagezávěrečná fáze

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

designer: div. stage designerscénograf

intermediate: intermediate stagemezistupeň vývoje ap.

etapa: in stagespo etapách postupně

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

otáčivý: revolving door/stageotáčivé dveře/pódium

pódium: on the platform/stagena pódiu

přístavní: landing (stage), jetty, kolmo do moře pierpřístavní molo

režie: stage direction, productiondivadelní režie

scéna: on stagena scéně

stadium: early stagerané stadium

vypískat: He was booed off the stage.Vypískali ho.

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.