Hlavní obsah

staging [ˈsteɪdʒɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

stage: the stagedivadlo

advanced: advanced stagepokročilé stadium, pokročilá fáze vývoje

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

closing: closing stagezávěrečná fáze

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

designer: div. stage designerscénograf

incipient: incipient stagepočáteční fáze, zahoření fáze požáru

intermediate: intermediate stagemezistupeň vývoje ap.

stage: stage by stagekrok za krokem, postupně

stage: on the stagena jevišti

stage: stage technicianjevištní technik

stage: outdoor stagevenkovní pódium

stage: stage playdivadelní hra, drama

stage: stage divingvrhání se mezi diváky z pódia - při koncertě

strike: stage a strikeuspořádat stávku

etapa: po etapách postupněin stages

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

otáčivý: otáčivé dveře/pódiumrevolving door/stage

pódium: na pódiuon the platform/stage

přístavní: přístavní mololanding (stage), jetty, kolmo do moře pier

režie: divadelní režiestage direction

scéna: na scéněon stage

stadium: rané stadiumearly stage

vypískat: Vypískali ho.He was booed off the stage.