Hlavní obsah

režie

Vyskytuje se v

factory: factory overhead(s)výrobní režie

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

sound: sound directionzvuková režie činnost