Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) steering (gear)
  2. (ovládání vozidla) driving(kola, motorky) riding(letadla) flying, pilotingřízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)
  3. (procesu, akce ap.) control(firmy ap.) management, directionform. governancedopr. řízení dopravního provozutraffic control
  4. (úřední jednání) proceeding(s), procedurepráv. soudní řízení(legal) proceedingsvýběrové řízení(na zakázku) competitive tendering, (na funkci) open competition, (postup) selection procedurepřijímací řízeníadmissions, (zkouška) entrance examination

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

obnova: práv. obnova řízení soudníhoretrial

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

porota: řízení před porotoutrial by jury

posilovač: tech. posilovač řízenípower (assisted) steering

poslepu: řídit poslepudrive blind

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

rozvodový: rozvodové řízenídivorce proceedings

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

řízený: voj. řízená střelaguided missile

smírčí: smírčí řízeníconciliation (proceedings)

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

střela: jaderná/balistická/řízená střelanuclear/ballistic/guided missile

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

vůz: řídit vůzdrive a car

administration: magistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringuMaster of Business Administration MBA

admission: přijímání nových studentů ap., přijímací řízeníadmissions

arbitration: arbitrážní řízeníarbitration proceedings

arrest: (po)zastavit soudní řízení pro možné pochybenípráv. arrest judgment

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring charges/a legal action against sb

competition: konkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.open competition

competitive: výběrové řízení dle odborných testůcompetitive examination

-controlled: počítačem řízenývýp. computer-controlled

controller: vedoucí vymáhání/řízení pohledávek, správce pohledávekcredit controller

discharge: ukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníkadischarge in bankruptcy

drive: řízení pod vlivem alkoholudrink drive offence

drug: řízení pod vlivem drog/omamných látekdrug driving

drunken: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholudrunken driving

fly: letět bez (držení) řízenífly hands off

human resources: personalistika, řízení lidských zdrojůhuman resources management

instruction: řídit se pokynyfollow instructions

inventory: řízení zásob udržování žádoucího stavuinventory control

invitation: výzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěžeekon. invitation to tender

jury: řízení před porotoutrial by jury, jury trial

manage: řízená měna podléhající vládní regulaciekon. managed currency

management: vrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeřitop management

manoeuvre: řídit rozhovormaneuver a conversation

microprocessor: řízený mikroprocesoremmicroprocessor controlled

middle: střední úroveň řízeníekon. middle management

missile: řízená střelaguided missile

money supply: řízení peněžní zásobymoney supply control

owner: řízený vlastníkyowner-controlled

peer: recenzní řízení, vzájemné hodnocenípeer review

pending: žádost o patent je v řízenípatent pending

planning: řízení plánováníplanning control

proceeding: trestní řízenípráv. criminal proceedings

prosecute: orgány činné v trestním řízeníprosecuting authorities

regulated: státem řízená ekonomikastate-regulated economy

resource: personalistika, řízení lidských zdrojůhuman resources management

řídit: řídit v opilostidrink and drive

runaway: neřízený vlak bez strojvůdcerunaway train

stay: odklad řízenípráv. stay of proceedings

steering: řízení s posilovačempower steering

summarily: projednávat co ve zkráceném řízenítry sth summarily

trial: trestní řízenícriminal trial

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

wheel: být za volantem, řídit autobe at the wheel

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

learn: Učí se řídit.He's learning to drive.

pattern: řídit se čím/podle vzoru čehofollow a pattern of sth