Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) steering (gear)
  2. (ovládání vozidla) driving(kola, motorky) riding(letadla) flying, pilotingřízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)
  3. (procesu, akce ap.) control(firmy ap.) management, directionform. governancedopr. řízení dopravního provozutraffic control
  4. (úřední jednání) proceeding(s), procedurepráv. soudní řízení(legal) proceedingsvýběrové řízení(na zakázku) competitive tendering, (na funkci) open competition, (postup) selection procedurepřijímací řízeníadmissions, (zkouška) entrance examination

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

obnova: práv. obnova řízení soudníhoretrial

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

porota: řízení před porotoutrial by jury

posilovač: tech. posilovač řízenípower (assisted) steering

poslepu: řídit poslepudrive blind

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

rozvodový: rozvodové řízenídivorce proceedings

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízený: voj. řízená střelaguided missile

smírčí: smírčí řízeníconciliation (proceedings)

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

střela: jaderná/balistická/řízená střelanuclear/ballistic/guided missile

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

vůz: řídit vůzdrive a car

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

admission: admissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízení

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

competitive: competitive examinationvýběrové řízení dle odborných testů

control: take control of sthpřevzít kontrolu nad čím/řízení čeho

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek

discharge: discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka

divorce: práv. divorce proceedingsrozvodové řízení

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

hunch: play a hunchřídit se instinktem při výběru ap.

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

manage: ekon. managed currencyřízená měna podléhající vládní regulaci

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

manoeuvre: manoeuvre a conversationřídit rozhovor

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

missile: guided missileřízená střela

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

peer: peer reviewrecenzní řízení, vzájemné hodnocení

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

planning: planning controlřízení plánování

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

proceeding: práv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení