Hlavní obsah

competitive [kəmˈpetɪtɪv]

Vyskytuje se v

ability: konkurenční schopnost, konkurenceschopnostekon. competitive ability

advantage: konkurenční výhodaekon. competitive advantage

supply: konkurenceschopná nabídkaekon. competitive supply

konkurenční: konkurenční bojcompetition, competing, competitive struggle

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competition

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination

competitive: soutěžní sportsport. competitive sport