Hlavní obsah

competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən]

Vyskytuje se v

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

withstand: withstand the competitionobstát v konkurenci

hospodářský: (economic) competitionhospodářská soutěž

konkurenční: competition, competing, competitive strugglekonkurenční boj

nekalý: unfair competitionekon. nekalá soutěž

promenáda: swimsuit competitionpromenáda v plavkách v soutěži krásy

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competitionekon. veřejná soutěž

vražedný: cutthroat competitionvražedná konkurence

competition: the competitionkonkurence, soupeř(i), protivníci, konkurent(i) ve sportu