Hlavní obsah

konkurenční

Přídavné jméno

  • (konkurence schopný ap.) competitive(jsoucí konkurencí) rival(soupeřící) competingkonkurenční bojcompetition, competingkonkurenční firmyrivals, rival companies, the competition

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

competitor: competitor countrieskonkurenční země

product: ekon. rival productkonkurenční výrobek