Hlavní obsah

ability [əˈbɪlɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. to do sth schopnost, způsobilost dělat cohave the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat coekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnostekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost
  2. schopnost, dovednost, zručnost v činnostechabilitiesschopnosti hl. mentální, nadání ap.

Vyskytuje se v

cognitive: cognitive abilitiespoznávací schopnosti

competitive: ekon. competitive abilitykonkurenceschopnost

mental: mental abilitiesduševní schopnosti

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest

schopnost: mít schopnost (u)dělat cohave the ability to do sth

schopnosti: duševní schopnostimental abilities

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain