Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) what(kolik) how muchA co vy?And what about you?A co takhle ...And what about ...Čeho se bojíš?What are you afraid of?Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allco kdyžwhat if, what-if
 2. (jaký) what (kind of)(kdo) who(z určitého výběru) whichCo je tohle za otázku?What kind of question is this?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) (that) whatJak co. přijde na toIt differs.
 4. čím - tím (stupňování) the ... the ...čím dál vícemore and more, increasinglyčím více, tím lépethe more the better
 5. hovor.(který) which, thathovor.(o lidech) whowhich a that se mohou jako spojky vynechávat
 6. (vůbec něco) what(v záporných větách) nothingNemám, co říct.I have nothing to say.

Příslovce

 1. hovor.(proč) why
 2. (kolik, pokud) as (far)co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth
 3. (pokud možno) as ... as possibles přídavným jménem či příslovcemco nejdříveas soon as possible, zkr. asapco nejlepšías good as possible
 4. (kam, kde) where

Spojka

 1. (od té doby) since (the day)Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.
 2. (tak jak) as ... asUtíkal, co mohl.He ran as fast as he could.
 3. kniž.(coby) askniž.(každý) everyden co denevery day, day in day out, day by day

Částice

 1. (výzva k souhlasu) huh?vyjadřuje se dovětkem pomocí téhož času ale záporem k větě kladné a opačně
 2. (vyjádření údivu ap.) Oh!
 3. (vyjádření výhrůžky) what!

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době as soon as possible

proto: co protodůkladný trest ap. what for, going-over, vynadáno bawling out

takhle: co takhlevybídnutí what/how about, do you feel like/fancy doing sth

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. the... the...

během: během toho co ...while ...

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

den: den co denday in and day out, day after day

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

hůř: čím dál hůřeworse and worse

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

no: No a (co)?So what?

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

skrývat: nemít co skrývathave nothing to hide

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

teprve: co teprve natožlet alone

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

bláznit: Co blázníš?Are you crazy?

blízký: co nejbližšías close as possible

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

dát: Co si dáš k pití?What will you have to drink?

dávat: Co dávají dnes večer?What's on tonight?

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

hledat: Co hledáš?What are you looking for?

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

hovořit: O čem jste hovořili?What did you speak about?

hrát: Co hrají v kině?What's on in the cinema?

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

ještě: Co ještě?What else?

jídlo: Co je k jídlu?What's to eat?

jíst: Co jíš?teď What are you eating?, obvykle What do you eat?

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

k, ke, ku: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

konkrétně: Co konkrétně?What in particular?

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

lub: Co má za lubem?What is he up to?

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's hands

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

mysl: Co máte na mysli?What do you have in mind?

myslet: Na co myslíš?What are you thinking of?

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

navrhovat: Co navrhujete?What do you suggest?

nejméně: co nejméněas little as possible

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nový: Co je nového?What's new/the news?

o: O čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

on: A co on?And what about him?

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

plán: Co máš na zítřek v plánu?What do you have on for tomorrow?

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

potom: A co potom?And then what?

potřebovat: Co potřebujete?What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?