Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (za krátko) sooner(časněji) earlierČím dřív, tím lépe.The sooner the better.
  2. (kdysi) once(předtím) before(původně) formerly
  3. (dříve než) beforeDřív než přijde ...Before he comes ...

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době as soon as possible

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

ten, ta, to: čím dřív, tím lépethe sooner the better

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

better: čím dřív, tím lípthe sooner the better

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

later: dříve či pozdějisooner or later

soon: nejdříve po nejkratší doběthe soonest

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

all: nejprve, ze všeho nejdřívefirst of all

early: Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.You are early.

might: Mohl jsi mi to říct dřív!You might have told me that before!

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

should: Měl jsi přijít dříve.You should have come earlier.

take: Dřív brala kokain.She used to take cocaine.

the: Čím dříve, tím lépe.The sooner, the better.

used: Začal dělat věci, které dříve nedělal.He started doing things he didn't use to do.

whichever: do soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřívto dusk or 10.00pm, whichever is sooner

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.