Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (za krátko) sooner(časněji) earlierČím dřív, tím lépe.The sooner the better.
  2. (kdysi) once(předtím) before(původně) formerly
  3. (dříve než) beforeDřív než přijde ...Before he comes ...

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době as soon as possible

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

ten, ta, to: čím dřív, tím lépethe sooner the better

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

later: sooner or laterdříve či později

soon: the soonestnejdříve po nejkratší době

soon: as soon as possibleco nejdříve

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

all: first of allnejprve, ze všeho nejdříve

early: You are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív