Hlavní obsah

should [ʃʊd]

Sloveso

  1. při doporučeních nebo radáchměl(a) by(s), měl bych, měli by(chom) dle osobyYou should eat more.Měl(a) bys víc jíst.The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.
  2. should have vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostis min. příčestímYou should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.
  3. vyjadřuje pravděpodobnostWe should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.
  4. should I používá se při žádání o radu, svolení či informacimám ...?What should I do?Co mám dělat?Should I turn the light on?Mám rozsvítit?
  5. form. vyjadřuje radu někomu ve větách typu být tebou
  6. používá se v podmínkových větách vyjadřujících pravděpodobnostform.kdyby (náhodou) se něco mělo státShould you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...He indicated that I should do the same.Naznačil, že mám udělat totéž.

Vyskytuje se v

should: vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostishould have

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

ashamed: Měl by ses stydět.You should be ashamed of yourself.

by: Do pondělka bys to měl dostat.You should get it by Monday.

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

have: Měl by se dát ostříhat.He should have his hair cut.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

read out: Mám vám to přečíst nahlas?Shall I read it out for you?

service: Auto by mělo mít pravidelný servis.The car should be serviced regularly.

shall: Mám otevřít okno?Shall I open the window?

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

mít: Co mám dělat?What should I/am I supposed to do?

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

: Už bys měl jít.You should go now.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)