Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) co build, construct(stan) pitch sthDům byl postaven z ...The house was built of ...
  2. (dát) koho/co kam put(vzpřímeně) stand sth swh(umístit) place, post sb/sth swhKam to mám postavit?Where shall I put it?
  3. (vztyčit) co put sth up(right), erect, set up sth
  4. (na stráž ap.) koho kam place, stand sb swh, k čemu(opřít) lean sth against sth
  5. (uvést do situace) koho kam place, put sb swh(před problém ap.) face sb with sth, koho proti komu(v zápase) match sb against sbpostavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb
  6. (založit) co na čem base sth on sth

Vyskytuje se v

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stan: postavit stanpitch/set up a tent

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

piedestal: postavit koho na piedestalput sb on pedestal

za: postavit se za kohostand up for sb

acting: dabink, dabování, namlouvání postavvoice acting

bring: postavit koho na nohybring sb to his/her feet

confront: být postaven před co, muset čelit čemube confronted with sth

duty: postavit koho mimo službutake/put sb off duty

face: stát před čím, být postaven před co problém ap.be faced with sth

help: pomoci se postavit komuhelp sb up

hind: postavit se na zadní, vzepnout seget on one's hind legs

kettle: postavit vodu na čaj ap.put the kettle on

leg: postavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit seget on one's hind legs

pit: být postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

rally: postavit se za koho podpořitrally behind/to sb

roadblock: postavit silniční zátarasyset up roadblocks

set: vzdorovat, postavit se na odporset at defiance

snowman: postavit sněhulákabuild a snowman

stand: postavit se (proti) čemumake a stand against sth

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

tent: postavit stanpitch a tent

trial: postavit koho před soudbring sb to trial

up: vstát, postavit se, stoupnout sistand up

make: Dům byl postaven z cihel.The house was made of brick.

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

struggle: S obtížemi se postavil na nohy.He struggled to his feet.

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb