Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) co build, construct(stan) pitch sthDům byl postaven z ...The house was built of ...
  2. (dát) koho/co kam put(vzpřímeně) stand sth swh(umístit) place, post sb/sth swhKam to mám postavit?Where shall I put it?
  3. (vztyčit) co put sth up(right), erect, set up sth
  4. (na stráž ap.) koho kam place, stand sb swh, k čemu(opřít) lean sth against sth
  5. (uvést do situace) koho kam place, put sb swh(před problém ap.) face sb with sth, koho proti komu(v zápase) match sb against sbpostavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb
  6. (založit) co na čem base sth on sth

Vyskytuje se v

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stan: postavit stanpitch/set up a tent

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

piedestal: postavit koho na piedestalput sb on pedestal

za: postavit se za kohostand up for sb

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

help: help sb uppomoci se postavit komu

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

rally: rally behind/to sbpostavit se za koho podpořit

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

stand: make a stand against sthpostavit se (proti) čemu

stand: take one's stand swhpostavit se kam/kde

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

tent: pitch a tentpostavit stan

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti