Hlavní obsah

položit

Dokonavé sloveso

  1. (dát, umístit) co kam put sth (down), place, lay sth (down)Kam to mám položit?Where shall I put it?položit sluchátko telefonuput down the receiver, (zavěsit) hang up, BrE ring off
  2. (kladením zřídit) co lay sthpoložit kobereclay a carpet
  3. (přednést, vznést)Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb
  4. hovor.(funkci ap.) co resign (from) sth, give up sth

Vyskytuje se v

dotaz: položit dotazask a question, make a query

navrch: položit co navrch čehoput sth on the top of sth

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

položit se: Položila se na postel.She lay down on the bed.

život: položit za koho/co životlay down one's life for sb/sth

foundation: položit základy čeholay the foundations for sth

lay: položit kolejelay track

put: položit otázku komu, zeptat se kohoput a question to sb

side: položit co na bokput sth on its side

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

položit: položit sluchátko telefonuput down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring off