Hlavní obsah

položit

Dokonavé sloveso

  1. (dát, umístit) co kam put sth (down), place, lay sth (down)Kam to mám položit?Where shall I put it?položit sluchátko telefonuput down the receiver, (zavěsit) hang up, BrE ring off
  2. (kladením zřídit) co lay sthpoložit kobereclay a carpet
  3. (přednést, vznést)Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb
  4. hovor.(funkci ap.) co resign (from) sth, give up sth

Vyskytuje se v

dotaz: položit dotazask a question, make a query

navrch: položit co navrch čehoput sth on the top of sth

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

položit se: Položila se na postel.She lay down on the bed.

život: položit za koho/co životlay down one's life for sb/sth

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

lay: lay trackpoložit koleje

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

question: ask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)

side: put sth on its sidepoložit co na bok

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil.