Hlavní obsah

zaplatit

Dokonavé sloveso

  1. (uhradit účet) (za) co pay for sth(vyrovnat) settle (up) sth(provést platbu) make a paymentZaplatil (to) za mě.He paid for me.Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?
  2. (dát plat) komu pay sbNedostali zaplaceno.They didn't get paid.
  3. (odpykat) za co pay for sth(trpět) suffer for sthdraze zaplatit za copay dearly for sth

Vyskytuje se v

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

předem: (za)platit předempay in advance

bear: nést náklady čeho, (za)platit cobear the cost of sth

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

charge: připsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu kohocharge sth to sb's account

pay: dostat zaplacenoget paid

payment: provést platbu, zaplatitmake a payment

settle: zaplatit účet v restauraci ap.settle the bill

bill: Platím., Zaplatím. v restauraci ap.BrE The bill please.

dearly: Za svůj omyl draze zaplatil.He paid dearly for his mistake.

land: Musel zaplatit 2000. pokutu ap.He was landed with a bill of/for 2000.

must: Musím zaplatit daň?Must I pay a tax?

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth