Hlavní obsah

zaplatit

Dokonavé sloveso

  1. (uhradit účet) (za) co pay for sth(vyrovnat) settle (up) sth(provést platbu) make a paymentZaplatil (to) za mě.He paid for me.Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?
  2. (dát plat) komu pay sbNedostali zaplaceno.They didn't get paid.
  3. (odpykat) za co pay for sth(trpět) suffer for sthdraze zaplatit za copay dearly for sth

Vyskytuje se v

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

předem: (za)platit předempay in advance

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

pay: get paiddostat zaplaceno

payment: make a paymentprovést platbu, zaplatit

settle: settle the billzaplatit účet v restauraci ap.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

land: He was landed with a bill of/for 2000.Musel zaplatit 2000. pokutu ap.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?