Hlavní obsah

zaplatit

Dokonavé sloveso

  1. (uhradit účet) (za) co pay for sth(vyrovnat) settle (up) sth(provést platbu) make a paymentZaplatil (to) za mě.He paid for me.Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?
  2. (dát plat) komu pay sbNedostali zaplaceno.They didn't get paid.
  3. (odpykat) za co pay for sth(trpět) suffer for sthdraze zaplatit za copay dearly for sth

Vyskytuje se v

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

předem: (za)platit předempay in advance