Hlavní obsah

pay [peɪ]

Slovesopt&pp paid

  1. for sth to sb (za)platit za co komu, splatit, vyrovnat coget paiddostat zaplacenopay by instalmentsplatit ve splátkáchpay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje
  2. be paid být placen, dostávat mzdu
  3. sth vynášet, (vy)nést kolik činnost
  4. ekon. pay sth into accountuložit co na účetekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet
  5. vyplatit se, vyplácet se určité jednáníNegligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.
  6. for sth doplatit, doplácet na co
  7. pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemupay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit kohopay one's last respectsrozloučit se se zesnulýmpay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

Podstatné jméno

  • plat, výplatanet payčistý platpay BrE packet/AmE envelopevýplata, výplatní sáček/obálka hl. s týdenní mzdoupay risezvýšení platusick paynemocenské dávky, nemocenskáholiday(s) with payplacená dovolená

Přídavné jméno

  • placený za poplatek ap.pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

Vyskytuje se v

attention: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu, dávat pozor na co, všímat si koho/čeho

dearly: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

dividend: pay dividendsnést dividendy, přen. vyplatit se, (při)nést ovoce úsilí ap.

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

respect: pay one's respects to sbpoctít koho svou návštěvou, navštívit koho jako projev zdvořilosti

respect: pay one's last respects to sbvzdát poslední poctu komu, rozloučit se s kým se zemřelým člověkem

rise: (pay) risezvýšení platu

scale: pay scalemzdový sazebník, platová stupnice

severance: severance payodstupné, odchodné při skončení pracovního poměru

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

base: ekon. base payzákladní plat

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

call: pay a call on sbnavštívit

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

compliment: pay compliments to sbskládat komplimenty komu

equal: equal payrovnocenný plat

extra: extra pay(mzdový) příplatek

failure: failure to paynezaplacení (včas)

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

fee-paying: fee-paying studentsstudenti samoplátci

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

packet: pay packetvýplata, finanční ohodnocení pracovní

pay day: on a pay dayo výplatě, v den výplaty

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

phone: pay phonetelefonní automat

self: pay selfvýplata výstavci na šeku

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unable: ekon. unable to payplatby neschopný

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu

visit: pay sb a visitnavštívit koho