Hlavní obsah

phone [fəʊn]

Podstatné jméno

  • systém zvukové komunikacetelefonover the phonepo telefonu, telefonicky sdělit ap.pay phonetelefonní automatphone numbertelefonní čísloget sb on the phonesehnat telefonicky koho, dovolat se komuget on the phonezvednout telefon a zavolat někomupick up/hovor. get the phonezvednout telefon zvonící ap.

Vyskytuje se v

phone up: phone sb upzatelefonovat, zavolat komu

put on: put sb on (the phone)předat koho po telefonu, dát koho k telefonu

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

bill: phone billúčet za telefon

booth: (tele)phone boothtelefonní budka

call: make a phone callzavolat si telefonem

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

feature: feature phonetlačítkový telefon

flip: flip phonerozevírací (mobilní) telefon, hovor. véčko

get on: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

keypad: keypad phonetlačítkový telefon

make: make a phone callzavolat si

phone call: make a phone callzavolat si

scrambler: scrambler phonetelefon s kodérem

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

come down: Phones have come down in price.Telefony zlevnily.

could: You could phone her.Mohl bys jí zavolat.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

order: The phone is out of order.Ten telefon nefunguje.

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

vandalize: The phone booth was vandalized.Telefonní budku poničili vandalové.

budka: telefonní budkaphone BrE box/AmE booth

číslo: telefonní číslophone number

dobít: dobít si kredit na telefonutop up one's phone

kredit: dobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone

mobilní: mobilní telefoncellular (tele)phone, mobile (tele)phone, hovor. cell(phone)

poplatek: telefonní poplatkyphone charges

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

telefon: mobilní telefoncellular/mobile phone

telefon: po telefonuon/over the phone

telefonní: telefonní budkaphone AmE booth/BrE box

telefonní: telefonní číslo(tele)phone number

tlačítkový: tlačítkový telefon s klávesnicíkeypad phone, klasické konstrukce feature phone

vyřídit: vyřídit (si) telefonátymake phone calls

zástrčka: telefonní zástrčkaphone plug

zatelefonovat: zatelefonovat simake a phone call

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

mobil: Budu na mobilu.You can reach me on my cell (phone).

odblokovat: odblokovat mobilní telefon k užívání v dané sítiunlock the mobile phone

po: po telefonuover the phone

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

rozhovor: telefonický rozhovor(tele)phone conversation

telefon: Máš telefon.There's a phone call for you.

účet: účet za telefonphone bill

vyvěsit: vyvěsit telefontake the phone off the hook

zatelefonovat: Mohu si zatelefonovat?Can I make a phone call?

zatelefonovat: Mohu si od vás zatelefonovat?Can I use your phone?

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

zvonit: Zvoní telefon.The phone is ringing.