Hlavní obsah

mobile phone

Vyskytuje se v

kredit: top up one's phone, add credit to one's mobile phonedobít si kredit na telefon

mobilní: cellular (tele)phone, mobile (tele)phone, hovor. cell(phone)mobilní telefon

telefon: cellular/mobile phonemobilní telefon

odblokovat: unlock the mobile phoneodblokovat mobilní telefon k užívání v dané síti