Hlavní obsah

kredit

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úvěr) creditdobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone
  2. (vážnost) credit(pověst) reputation, repute

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

čest: všechna čestcredit where credit's due

dluh: brát na dluhbuy on credit

dobít: dobít si kredit na telefonutop up one's phone

dobro: připsat k dobru co komu částkucredit sth to sb

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

kreditní: kreditní karta(credit) card

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

přičíst: přičíst co komu k dobruenter sth to sb's credit

připisovat: připisovat si zásluhu na čemclaim credit for sth

spotřebitelský: spotřebitelský úvěrconsumer credit

titulek: úvodní titulkyopening credits/titles

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

úvěr: koupit co na úvěrbuy sth on credit

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

karta: Platíte hotově nebo kartou?Cash or credit (card)?

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

card: credit cardkreditní karta, kreditka

claim: claim credit for sthpřipisovat si zásluhu na čem

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

credit: direct creditbezhotovostní úhrada mzdy ap.

credit: ekon. on creditna úvěr

credit: be in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

credit: to sb's creditk dobru koho připsaný ap.

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

credit: be a credit to sb/sthdělat čest komu/čemu

credit: opening/final creditsúvodní/závěrečné titulky filmu

debit: credits and debitsaktiva a pasiva účtu

family: ekon. family creditrodinný vyrovnávací příspěvek

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

holder: credit card holderpouzdro na kreditní kartu

import: import creditdovozní úvěr

instalment: instalment creditsplátkový úvěr

instant: instant creditokamžitý úvěr

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

letter: ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditiv

note: ekon. credit notedobropis

open: ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpáním

rating: ekon. credit ratinghodnocení úvěruschopnosti

supplier: supplier creditdodavatelský úvěr

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

worthy: ekon. worthy of creditúvěruschopný

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet