Hlavní obsah

kredit

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úvěr) creditdobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone
  2. (vážnost) credit(pověst) reputation, repute

Vyskytuje se v

credit: the creditstitulky přehled osob ve filmu

card: credit cardkreditní karta, kreditka

claim: claim credit for sthpřipisovat si zásluhu na čem

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek

debit: credits and debitsaktiva a pasiva účtu

family: ekon. family creditrodinný vyrovnávací příspěvek

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

holder: credit card holderpouzdro na kreditní kartu

import: import creditdovozní úvěr

instalment: instalment creditsplátkový úvěr

instant: instant creditokamžitý úvěr

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

letter: ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditiv

note: ekon. credit notedobropis

open: ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpáním

rating: ekon. credit ratinghodnocení úvěruschopnosti

supplier: supplier creditdodavatelský úvěr

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

worthy: ekon. worthy of creditúvěruschopný

čest: do sb credit, be a credit to sb/sthdělat čest, být ke cti komu/čemu

dluh: buy on creditbrát na dluh

dobít: dobít si kredit na telefonutop up one's phone

dobro: credit sth to sbpřipsat k dobru co komu částku

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

kredit: dobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone

kreditní: (credit) cardkreditní karta

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

přičíst: enter sth to sb's creditpřičíst co komu k dobru

připisovat: claim credit for sthpřipisovat si zásluhu na čem

spotřebitelský: consumer creditspotřebitelský úvěr

titulek: opening credits/titlesúvodní titulky

úvěr: buy sth on creditkoupit co na úvěr

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

připsat: The interest has been credited to the account.Úrok byl připsán (na účet).

uznání: win recognition, get the credit for sthzískat uznání za co