Hlavní obsah

čest

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (mravní stav) honourAmE honor(dobrá pověst) creditdělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sthurážka na ctislander, defamation (of character), (ponižování ap.) denigrationvšechna čestcredit where credit's due
  2. (nevinnost) innocence(panenství) virginity(cudnost) chastity
  3. (pocta) honourAmE honor(výsada) privilegeBylo by mi ctí.I'd be honoured.prokázat komu tu čestdo sb the honourvzdát čest komupay tribute, render homage to sb

Vyskytuje se v

defamation: defamation of characternactiutrhání, urážka na cti

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

freezer: pultový/truhlicový mrazákchest freezer

hair: ochlupení na hrudi/v podpažíchest/underarm hair

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti

medicine: lékárnička skříňka s lékymedicine chest

render: render homage to sbvzdát čest komu

wader: prsačkychest waders

word: upon my wordna mou čest

čest: do sb credit, be a credit to sb/sthdělat čest, být ke cti komu/čemu

koš: hrudní košrib cage, thoracic cage, hrudník chest

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

vpadlý: vpadlý hrudníkfunnel chest, pectus excavatum

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

ulevit se: To se mi ulevilo!I am (so) relieved!, That's a load off my chest.

chest: ulevit si, vyzpovídat se z čehoget sth off one's chest