Hlavní obsah

honour, AmE! honor [ˈɒnə]

Podstatné jméno

  1. čestpromise upon one's honourslíbit na svou čestgive sb one's word of honourdát komu čestné slovo
  2. vyznamenání, ocenění za zásluhy ap.
  3. form.pocta, čest něco moci udělat ap.
  4. honours vyznamenání o prospěchu u zkoušky ap.
  5. honours (degree) specializované vysokoškolské studium vyššího standardu než běžné studium daného oboruBrEčervený diplom univerzitní
  6. your honour vaše ctihodnosti, slavný soude

Vyskytuje se v

badge: badge of honourvyznamenání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

military: military honoursvojenské pocty při významném pohřbu

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.