Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

  1. (uskutečnit, vyplnit) co fulfil(provést - rozkaz ap.) carry out, accomplish sthsplnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise
  2. (vyhovět požadavku ap.) co meet, satisfy sth(vyhovět) comply with sth(očekávání) come up to sthsplnit závazkyfulfil/meet the obligations, (hl. finanční) meet the liabilitiesnesplnit co očekávání ap.fall short of sth

Vyskytuje se v

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

sen: splnit si svůj senmake one's dream come true

úkol: splnit úkolfulfil a task

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb