Hlavní obsah

carry out

Vyskytuje se v

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

function: carry out functionsvykonávat funkce

task: carry out a taskprovést úkol