Hlavní obsah

splnit se

Vyskytuje se v

sen: splnit si svůj senmake one's dream come true

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

goal: dosáhnout svého cíle, splnit si svůj cílachieve one's goal