Hlavní obsah

true [truː]

Přídavné jménotruer, truest

  1. pravdivýIt's true.Je to pravda.true-false testtest s možnostmi správně špatně
  2. opravdový, pravý, skutečný nepředstíranýbe true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírattrue leveldokonalá rovina horizontální
  3. be true of sb/sth platit pro koho/co tvrzení ap.
  4. to sb věrný komu partnerovi, idejím, slibům
  5. true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému
  6. čistý tón - ne falešný

Podstatné jméno

  1. (the) true pravda, realita, skutečnost
  2. tech. out of (the) truemimo osu, vychýlený, nesoustředný, nesouměrný, nevycentrovaný kolo ap.

Vyskytuje se v

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho

true-blue: true bluezarytý konzervativec

truly: Yours trulys (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisu

word: be true to one's worddodržet slovo

bug: zool. true bugspolokřídlí řád, ploštice podřád

come: come trueuskutečnit se sen ap.

seal: earless/hair/true sealtuleň

self: my true selfmé pravé já

type: true to typecharakteristický, typický

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

that: That's true.To je pravda.