Hlavní obsah

truth [truːθ]

Podstatné jméno

Podstatné jméno

  1. in truth ve skutečnosti, po pravdě
  2. to tell the truth abych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

Vyskytuje se v

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

imperishable: imperishable truthsvěčné pravdy věčně platné

seeker: seekers after truthlidé, pídící se po pravdě

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

withhold: withhold the truth from sbzatajit pravdu komu

lámání: lámání chlebacírk. fraction, přen. crucial/decisive moment, moment of truth

pravda: říct pravdutell the truth

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

odhalit: odhalit pravdureveal the truth

po: po pravdě řečenoto tell the truth

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

víno: Ve víně je pravda.In wine there is truth.