Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) truthform. verityJe to pravda.It's true.Máš pravdu.You're right.Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...říct pravdutell the truthmít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth
  2. (skutečnost) truth, fact, reality

Vyskytuje se v

mít: mít pravdube right

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

-li: Není-liž pravda?(Am I) right?

mít: Máš pravdu.You are right.

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

odhalit: odhalit pravdureveal the truth

po: po pravdě řečenoto tell the truth

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

vcelku: Má vcelku pravdu.On the whole, he is right.

viď, viďte: Je to pravda, viď?It's true, isn't it?

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

víno: Ve víně je pravda.In wine there is truth.

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

honest: be honest about sthříct pravdu o čem, být otevřený v čem

imperishable: imperishable truthsvěčné pravdy věčně platné

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

seeker: seekers after truthlidé, pídící se po pravdě

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

be: You are right.Máte pravdu.

dead: You are dead right!Máš naprostou pravdu!

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

prove: Prove me wrong!Dokaž, že nemám pravdu!

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

that: That's true.To je pravda.

to: to be honest ...abych řekl pravdu ...

true: It's true.Je to pravda.

withhold: withhold the truth from sbzatajit pravdu komu