Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) truthform. verityJe to pravda.It's true.Máš pravdu.You're right.Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...říct pravdutell the truthmít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth
  2. (skutečnost) truth, fact, reality

Vyskytuje se v

mít: mít pravdube right

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

-li: Není-liž pravda?(Am I) right?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

odhalit: odhalit pravdureveal the truth

po: po pravdě řečenoto tell the truth

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

vcelku: Má vcelku pravdu.On the whole, he is right.

viď, viďte: Je to pravda, viď?It's true, isn't it?

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

víno: Ve víně je pravda.In wine there is truth.

element: zrnko/kousek/něco pravdyelement of truth

face: podívat se pravdě do očíface the truth

honest: říct pravdu o čem, být otevřený v čembe honest about sth

imperishable: věčné pravdy věčně platnéimperishable truths

matter: po pravdě řečeno, vlastně ve skutečnostias a matter of fact

point: souhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit kohotake sb's point

seeker: lidé, pídící se po pravděseekers after truth

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

be: Máte pravdu.You are right.

dead: Máš naprostou pravdu!You are dead right!

prove: Dokaž, že nemám pravdu!Prove me wrong!

right: Máš naprostou pravdu.You are absolutely right.

tell: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ...

that: To je pravda.That's true.

to: abych řekl pravdu ...to be honest ...

true: Je to pravda.It's true.

withhold: zatajit pravdu komuwithhold the truth from sb

pravda: říct pravdutell the truth