Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) truthform. verityJe to pravda.It's true.Máš pravdu.You are right.říkat pravdutell the truthAbych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth
  2. (skutečnost) truth, fact, reality

Vyskytuje se v

mít: mít pravdube right

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

-li: Není-liž pravda?(Am I) right?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

odhalit: odhalit pravdureveal the truth

po: po pravdě řečenoto tell the truth

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

vcelku: Má vcelku pravdu.On the whole, he is right.

viď, viďte: Je to pravda, viď?It's true, isn't it?

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

víno: Ve víně je pravda.In wine there is truth.

breast: kápnout božskou, vyjít s pravdou venmake a clean breast of it

element: zrnko/kousek/něco pravdyelement of truth

face: podívat se pravdě do očíface the truth

honest: říct pravdu o čem, být otevřený v čembe honest about sth

imperishable: věčné pravdy věčně platnéimperishable truths

matter: po pravdě řečeno, vlastně ve skutečnostias a matter of fact

point: souhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdotake sb's point

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

be: Máte pravdu.You are right.

right: Máš naprostou pravdu.You are absolutely right.

tell: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ...

that: To je pravda.That's true.

to: abych řekl pravdu ...to be honest ...

true: Je to pravda.It's true.

withhold: zatajit pravdu komuwithhold the truth from sb

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth