Hlavní obsah

absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ]

Vyskytuje se v

beginner: úplný začátečníkabsolute beginner

unsuitable: vůbec se nehodit na co, k čemube absolutely unsuitable for sth

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

certainty: říct co s naprostou jistotousay sth with absolute certainty

right: Máš naprostou pravdu.You are absolutely right.

absolutní: absolutní většinaabsolute majority

monarchie: absolutní/konstituční monarchieabsolute/constitutional monarchy

nadpoloviční: nadpoloviční většinaabsolute/overall majority

neomezený: neomezený vládceabsolute ruler

určitost: s naprostou určitostíwith absolute certainty

většina: absolutní většinaabsolute majority

správně: Správně!správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!

unikát: být naprostý unikátbe absolutely unique

úplný: úplný začátečníkabsolute/complete beginner

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

absolute: absolutistická monarchieabsolute monarchy