Hlavní obsah

neomezený

Vyskytuje se v

časově: časově neomezenýunlimited (in time)

omezení: omezení rychlostispeed limit

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per cent

civil: omezení občanskoprávní způsobilostipráv. civil disability

company: společnost s ručením omezenýmekon. limited liability company

constrained: omezený/napjatý rozpočetekon. constrained budget

constraint: finanční/časová omezenífinancial/time constraints

eat: restaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenuall you can eat buffet

impose: omezit coimpose limitation on sth

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limitation: časové omezenítime limitation

partner: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. limited/special partner

proprietary: společnost s ručením omezenýmAusE, SAfrE proprietary company

put on: uvalit omezení na coput a ban on sth

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

restriction: zavést omezeníapply restrictions

special: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. special partner

unlimited: společnost s ručením neomezenýmunlimited company

vocabulary: omezená slovní zásobalimited vocabulary

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

indefinite: časově neomezená stávkaan indefinite strike

neomezený: neomezený vládceabsolute ruler

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

reach out: reach out (a hand)natáhnout ruku, natáhnout se po čem

arm: within arms reachna dosah ruky

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

fever pitch: reach fever pitch(vy)vrcholit, dosáhnout vrcholu

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

upper: the upper reaches of sthhorní tok čeho

cíl: reach one's destinationdorazit k cíli

dosah: within (easy) reach(snadno) na dosah

přirazit: reach the shore, přistát land, zastavit pull uppřirazit ke břehu

ruka: within arm's reachna dosah ruky

shoda: reach an agreementdojít ke shodě

doběhnout: get to/reach the finishdoběhnout do cíle

dosáhnout: reach agreement, hovor. clinch a dealdosáhnout dohody

dospět: We reached an agreement.Dospěli jsme k dohodě.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

mobil: You can reach me on my cell (phone).Budu na mobilu.

přijet: We arrived in/reached London at ...Přijeli jsme do Londýna v ...

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.

zastihnout: How can I reach her?Jak ji mohu zastihnout?

ulička: reach a deadlock/a stalemate/an impassedostat se do slepé uličky jednání ap.