Hlavní obsah

impose [ɪmˈpəʊz]

Vyskytuje se v

blockade: uvalit blokádu na co na město ap.impose a blockade on sth

curfew: vydat/zrušit zákaz vycházeníimpose/lift a curfew

discipline: zavést disciplínuimpose discipline

duty: uvalit clo na coimpose duty on sth

embargo: uvalit/zrušit embargo na koho/coimpose/lift an embargo against sb, on sth

moratorium: uvalit na co moratoriumimpose a moratorium on sth

sanction: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

sentence: vyměřit trestpráv. impose a sentence

ban: uvalit zákaz na co, zakázat coimpose a ban on sth

blokáda: zahájit blokáduimpose a blockade

daň: uvalit daň na coimpose a tax on sth

sankce: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

udělit: udělit pokutu komufine sb, impose a fine on sb

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

vnucovat se: Nevnucuj se jí.Don't impose yourself on her.

vnutit: vnutit komu svou vůliimpose one's will on sb

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimpose a ban on sth

impose: uložit pokutuimpose a fine