Hlavní obsah

imposing [ɪmˈpəʊzɪŋ]

Vyskytuje se v

blockade: impose a blockade on sthuvalit blokádu na co na město ap.

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

discipline: impose disciplinezavést disciplínu

duty: impose duty on sthuvalit clo na co

embargo: impose/lift an embargo against sb, on sthuvalit/zrušit embargo na koho/co

moratorium: impose a moratorium on sthuvalit na co moratorium

sanction: impose sanctions against sb/sthuvalit sankce na koho/co

sentence: práv. impose a sentencevyměřit trest

ban: impose a ban on sthuvalit zákaz na co, zakázat co

blokáda: impose a blockadezahájit blokádu

daň: impose a tax on sthuvalit daň na co

sankce: impose sanctions against sb/sthuvalit sankce na koho/co

udělit: fine sb, impose a fine on sbudělit pokutu komu

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

vnucovat se: Don't impose yourself on her.Nevnucuj se jí.

vnutit: impose one's will on sbvnutit komu svou vůli

zákaz: impose a ban on sthuvalit/vydat zákaz na co, čeho

impose: impose a fineuložit pokutu