Hlavní obsah

udělit

Dokonavé sloveso

  1. komu co (cenu ap.) award sb sth(schválením ap.) grant(dát) give sth to sb(propůjčit) conferform. bestow sth on sbudělit plnou moc komugrant/give sb power of attorneyudělit milost komugrant sb a pardon, pardon sbudělit pokutu komufine sb, impose a fine on sbudělit stipendium komugrant a scholarship to sb
  2. (rychlost ap.) give, impart

Vyskytuje se v

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídecorate sb

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

dispensation: udělit výjimkugrant a dispensation

grant: udělit patentgrant a patent

pardon: udělit milostpráv. grant a pardon

patent: udělit patentgrant a patent

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

floor: udělit/předat slovo komu v debatě ap.give the floor to sb

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney