Hlavní obsah

udělení

Vyskytuje se v

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídecorate sb

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

dispensation: udělit výjimkugrant a dispensation

grant: udělit patentgrant a patent

pardon: udělit milostpráv. grant a pardon

patent: udělit patentgrant a patent

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

refusal: neudělení vízavisa refusal

floor: udělit/předat slovo komu v debatě ap.give the floor to sb