Hlavní obsah

udělení

Vyskytuje se v

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

udělit: udělit milost komugrant sb a pardon, pardon sb

udělit: udělit pokutu komufine sb, impose a fine on sb

udělit: udělit stipendium komugrant a scholarship to sb

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídecorate sb

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

grant: grant a patentudělit patent

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

refusal: visa refusalneudělení víza

floor: give the floor to sbudělit/předat slovo komu v debatě ap.