Hlavní obsah

věnování

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sth

careless: nedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemube careless about/of sth

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

devote: věnovat se čemudevote osf to sth

devoted: věnovat se poctivě čemu činnostibe devoted to sth

hiking: chodit na túry, věnovat se (pěší) turisticedo some hiking, go hiking

occupy: věnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělatoccupy osf with sth

pay: věnovat pozornost komu/čemupay attention to sb/sth

preferential: zvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péčigive preferential treatment to sb

survey: zběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemugive sb/sth a brief survey

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.