Hlavní obsah

occupy [ˈɒkjʊˌpaɪ]

Vyskytuje se v

occupied: stále zaměstnávat koho/co čím další pracíkeep sb/sth occupied with sth

owner: v osobním vlastnictví byt, obytné plochyowner-occupied

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

occupy: věnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělatoccupy osf with sth