Hlavní obsah

occupied [ˈɒkjʊˌpaɪd or ˈɒkjəˌ-]

Vyskytuje se v

occupy: be occupiedbýt obsazený místo ap.

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

zabrat: occupy a seatzabrat (si) místo k sezení

zaujímat: occupy/hold an important positionzaujímat důležitou pozici

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací