Hlavní obsah

occupied [ˈɒkjʊˌpaɪd or ˈɒkjəˌ-]

Vyskytuje se v

occupy: be occupiedbýt obsazený místo ap.

occupy: occupy osf with sthvěnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělat

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

obsadit: Obsazeno.Occupied, v motelu ap. No vacancies.

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position