Hlavní obsah

occupy [ˈɒkjʊˌpaɪ]

Vyskytuje se v

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

zabrat: occupy a seatzabrat (si) místo k sezení

zaujímat: occupy/hold an important positionzaujímat důležitou pozici

occupy: occupy osf with sthvěnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělat