Hlavní obsah

occupy [ˈɒkjʊˌpaɪ]

Vyskytuje se v

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

obsadit: Obsazeno.Occupied, v motelu ap. No vacancies.

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position