Hlavní obsah

capture [ˈkæptʃə]

Vyskytuje se v

imagination: capture sb's imaginationzaujmout, fascinovat koho

evade: evade capturevyhnout se zatčení, nebýt chycen

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.