Hlavní obsah

evade [ɪˈveɪd]

Sloveso

  1. sth vyhnout se čemu, obejít co povinnosti ap., vyvléknout se z čehoevade taxesvyhýbat se placení daní
  2. sb/sth vyhýbat se komu/čemu, uhýbat před čímevade capturevyhnout se zatčení, nebýt chycen

Vyskytuje se v

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question