Hlavní obsah

avoid [əˈvɔɪd]

Vyskytuje se v

draft: avoid/dodge the draftvyhnout se odvodu

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

společnost: avoid sb's companyvyhýbat se čí společnosti

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

překážka: avoid an obstaclevyhnout se překážce

vyhnout se: avoid answering the question, evade a questionvyhnout se odpovědi na otázku

vyhnutí (se): It can't be avoided., There's no way around it., There's no avoiding it.Není vyhnutí.

kříž: avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

sto: give sth a wide berth, avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu na sto honů

vyhýbat se: avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.