Hlavní obsah

avoid [əˈvɔɪd]

Vyskytuje se v

draft: avoid/dodge the draftvyhnout se odvodu

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

společnost: vyhýbat se čí společnostiavoid sb's company

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

překážka: vyhnout se překážceavoid an obstacle

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question

vyhnutí (se): Není vyhnutí.It can't be avoided., There's no way around it.

kříž: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiavoid sb/sth like the plague

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůgive sth a wide berth, avoid sb/sth like the plague

vyhnout se: vyhnout se komu/čemu zdalekaavoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berth

vyhýbat se: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiavoid sb/sth like the plague