Hlavní obsah

avoid [əˈvɔɪd]

Vyskytuje se v

draft: avoid/dodge the draftvyhnout se odvodu

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.