Hlavní obsah

avoidance [əˈvɔɪdəns]

Podstatné jméno

  1. of sth vyhýbání se/vyhnutí se čemu, vyvarování se čehoekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky
  2. práv.anulování, zrušení právní platnosti