Hlavní obsah

plague [pleɪg]

Podstatné jméno

  1. přen.epidemie
  2. (the) plague mormed. black/bubonic plaguečerný/dýmějový mor
  3. of sth přen. zamoření, zaplavení čím negativním, záplava čeho kobylek, krys, nepříjemných věcí

Vyskytuje se v

plague: (the) plaguemor

morový: (memorial) plague columnmorový sloup

kříž: avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

sto: give sth a wide berth, avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu na sto honů

vyhnout se: avoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

vyhýbat se: avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu jako čert kříži