Hlavní obsah

vyhnout se

Dokonavé sloveso

  1. (vyvarovat se) čemu avoid, evade, fudge(obejít) get round sthvyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question
  2. (uhnout) komu/čemu avoid(prudce) dodge(úkrokem) sidestep sb/sthRaději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

Vyskytuje se v

překážka: vyhnout se překážceavoid an obstacle

draft: avoid/dodge the draftvyhnout se odvodu

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

dodge: dodge military servicevyhnout se vojenské službě

evade: evade capturevyhnout se zatčení, nebýt chycen

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.