Hlavní obsah

vyhnout se

Dokonavé sloveso

  1. (vyvarovat se) čemu avoid, evade, fudge(obejít) get round sthvyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question
  2. (uhnout) komu/čemu avoid(prudce) dodge(úkrokem) sidestep sb/sthRaději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

Vyskytuje se v

překážka: vyhnout se překážceavoid an obstacle

draft: vyhnout se odvoduavoid/dodge the draft

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

dodge: vyhnout se vojenské službědodge military service

evade: vyhnout se zatčení, nebýt chycenevade capture

whenever: Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.He avoided conflict whenever possible.

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question