Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (projít, projet okolo) co go past, pass (by), travel by sth
  2. (netrefit) co miss sthJděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.
  3. (uplynout) passform. elapse

Vyskytuje se v

cíl: minout cílmiss the target

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

ticho: minuta tichaminute of silence, one minute's silence

účinek: minout se účinkemhave no effect, be in vain

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

minuta: Je za pět minut devět.It is five to nine.

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

personnel: protipěchotní minavoj. anti-personnel mine

silence: minuta tichaminute's silence

sonic: akustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.sonic mine

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

clock: Hodiny jdou o 10 minut pozadu.The clock is 10 minutes slow.

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

most: Máš maximálně 15 minut.You have 15 minutes at the most.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.